WAAROM HEEFT DAB PUMPS EEN ONLINE VERKOOPBELEID OPGESTELD?


Bij DAB geloven we dat de verbreiding en belangrijke groei van de e-commerce, en in het algemeen van alle digitale
kanalen, een uitgelezen kans bieden om onze activiteiten in de komende jaren uit te breiden.
In de loop der jaren zijn er in het digitale panorama voor bedrijven steeds meer verkoopkanalen bijgekomen
waarlangs meer potentiële klanten konden worden bereikt en al actieve klanten in korte tijd verder konden worden
gebonden, ongeacht hun geografische locatie. Tegelijkertijd heeft het de manier van werken, interageren en
ondersteunen van de clientèle complexer gemaakt. In dit scenario van kansen en intrinsiek risico zien wij het als
onze missie om de deontologische bedrijfsprincipes die kenmerkend zijn voor onze manier van zaken doen trouw
te blijven. Wij willen onze commerciële partners ondersteunen bij hun online verkoop van DAB-producten, maar
er tegelijkertijd ook zeker van zijn dat de voordelen voor de eindgebruiker behouden blijven. Daarom is het voor
ons van primair belang om de betrouwbaarheid van het merk DAB hoog te houden en te waken over de
professionaliteit van onze commerciële partners die online opereren.
Onze producten zijn waardevolle middelen die onlosmakelijk verbonden zijn met het imago en de reputatie van

DAB bij alle belanghebbenden en al onze klanten. Ze zijn de uitdrukking van onze missie, waarden en strategische
visie en stellen ons in staat om de grootst mogelijke klantentevredenheid te realiseren. Daarom willen we de
betrouwbaarheid van ons merk en elk intellectueel eigendom beschermen en controleren. Met het oog hierop
hebben we dit Online verkoopbeleid opgesteld waarmee we zowel onze commerciële partners die online willen
verkopen op een transparante manier de nodige ondersteuning willen bieden en tegelijkertijd alle klanten die DABproducten
kopen meer zekerheid geven omtrent de herkomst en oorspronkelijkheid van de producten.
Het Online verkoopbeleid is uitsluitend van toepassing - zonder uitzonderingen of discriminatie - op online
verkopen en geldt voor iedereen die onze producten koopt en nu of in de toekomst gaat verkopen via een eigen ecommerce
site of ander digitaal distributieplatform.
Alle online verkopers van DAB moeten handelen in overeenstemming met de regels die in dit document zijn
vastgelegd en moeten zich er tegelijkertijd van verzekeren dat al hun kopers die DAB-producten in hun online
winkels willen verkopen, op dezelfde manier te werk gaan.

Het Online verkoopbeleid is onderverdeeld in vijf secties:


1. Definities
2. Richtlijnen voor promotie van DAB-producten vanuit jouw e-commerce
3. Adverteren van “iconische producten”
4. Hoe word je een erkende DAB-verkoper
5. Toepassing, monitoring en schendingen

Attachments